Wim Ruitenbeek overleden

Wim Ruitenbeek is 1 augustus overleden 2015. Hij is 71 jaar oud geworden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Tot het laatste moment heeft hij zijn bijdragen geleverd aan Tussen Duin en Dijk.
Omdat Wim veel heeft betekend voor de totstandkoming en het verschijnen van Tussen Duin en Dijk willen wij als redactie stilstaan bij de verdiensten van Wim.

De staat van dienst van Wim is indrukwekkend. Opvallend was dat Wim vaak de spin in het web was van samenwerkende organisaties die zich in Noord-Holland bezig houden met natuuronderzoek.
Zo stond hij aan de wieg van de Vogelwerkgroep Alkmaar. Daarnaast was hij medeoprichter en jarenlang voorzitter van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN), stond aan de wieg van het vogeltijdschrift de Graspieper en van de opvolger daarvan, Tussen Duin en Dijk. Hij was van beide tijdschriften eindredacteur. Ook was hij tot het laatst voorzitter van de POFF. Hij was een van de drijvende krachten achter de Noord-Hollandse natuurdagen die hij samen met Landschap Noord Holland organiseerde. Verder heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het ‘Weidevogelboekje van de SVN’ uit 1982 en de beide Noord-Hollandse broedvogelatlassen van de SVN, die in 1990 en 2010 uitkwamen. Ook bij de atlas van de zoogdieren van Noord-Holland en die van de flora heeft hij belangrijke redactionele bijdragen geleverd. Dat in de provincie Noord-Holland een sterke organisatie is ontstaan en zoveel aantrekkelijke publicaties op vogelgebied zijn verschenen, komt voor een groot deel door zijn initiatieven, inzet en werkkracht, daarbij in niet geringe mate geholpen door zijn redactionele vaardigheden en stiptheid.

Wim was een van de initiatiefnemers van Tussen Duin & Dijk en hij maakte vanaf het ontstaan in 2002 deel uit van de redactie. Sinds 2003 had hij als eindredacteur de touwtjes strak in handen. Hij hield ons bij de les en kon heel streng zijn. Door zijn toedoen verscheen het altijd precies op tijd. Hij voelde zich bij ons -de speelse en soms wat recalcitrante redactie- als een vis in het water. Soms wat narrig maar later steeds milder en vergevingsgezinder en altijd stond het plezier in het maken van dat tijdschrift bovenaan. Hij vond het prachtig om `op stap te gaan met` zoals bijvoorbeeld het meervalonderzoek in de Haarlemmermeer, om zo zijn blik te verruimen en in de columns kon hij zijn gal en verwondering kwijt. Ook heeft hij diverse artikelen geschreven. In mei hadden we een redactie-uitje. Gelukkig was Wim in staat om mee te gaan, zijn vrouw Nel vergezelde hem. Hij was benieuwd naar heischraal grasland, dat had Wim nog nooit gezien en was daar nieuwsgierig naar. Dat typeert Wim als persoon. De dag was onvergetelijk!
Noord-Holland is een markante en bevlogen vogelaar kwijt. En wij zullen aan Wim een toegewijde, fijne en onvervangbare redactiegenoot missen. Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte.

De redactie

 
   

Welkom op de website van het tijdschrift voor natuuronderzoek in Noord-Holland.

Tussen Duin & Dijk is een onafhankelijk blad over onderzoek aan, en bescherming van natuur en landschap in Noord-Holland. Het blad wordt gemaakt door en voor vrijwilligers met een passie voor natuur. Tussen Duin & Dijk wordt uitgegeven door de Provinciale Organisatie Voor Flora en Fauna (POFF) en verschijnt viermaal per jaar.

Een abonnement kost 15,- euro per jaar.

Denk u een bijdrage te kunnen leveren aan ons tijdschrift, lees dan alstublieft de richtlijnen voor auteurs.

Hieronder de uitgaven tot nu op een rij...

   

Nummer 4 van 2015 is begin december verschenen (inhoud)

Voorpagina: Slobeen vrouwtje. Foto: Mark Kuiper.
Achtergrond: Petgaten van Ankeveen. Foto: Sijmen Hendriks.

Rectificatie: Bij het artikel 'Opmars van teken door grote grazers' van Peter Boer zijn de bijschriften van de voorbeeld habitats van de stippeltjesteek en de vlekkenteek verwisseld.

PDF-bestand met kijktips orchideeën in Noord-Holland

 

Nummer 3 van 2015 is half september verschenen (inhoud)

Voorpagina: Zwarte Ibis. Foto: Simon Brumby.
Achtergrond: Geestmerambacht. Foto: Miranda Zutt-van der Made.

Rectificatie: De wetenschappelijke naam van Dolle Kervel is natuurlijk Chaerophyllum temulum, en niet Chaerohpyllum temulum zoals staat op blz 11.

Er staat een wat erg lange link in het artikel 'Twintig jaar zandhagedissen' naar een interview op de website van vroege vogels.

Nummer 2 van 2015 is half mei verschenen (inhoud)

Voorpagina: Gewone pendelvlieg op kornoelje. Foto: Piet Zomerdijk.
Achtergrond: Wandelpad in het Robbenoordbos. Foto: Bert Pijs.

Rectificatie: In het stuk over de veldsprinkhanen op blz. 15 staat een passage over de boomsprinkhanen en de sikkelsprinkhaan. Deze horen echter bij de sabelsprinkhanen.

Nummer 1 van 2015 is eind februari verschenen (inhoud)

Voorpagina: Duinmuntvlinder. Foto: Arnold Wijker.
Achtergrond: Grijze duinen. Foto: Bert Pijs.

Nummer 4 van 2014 is begin december verschenen (inhoud)

Voorpagina: Sprinkhaanzangen. Foto: Jankees Schwiebbe.
Achtergrond: Infiltratiegebied, Geul 18. Foto: Christien Kemp.

Nummer 3 van 2014 is eind augustus verschenen (inhoud)

Voorpagina: Kegelmorielje Morchella elata en kievit in het Westelijk Havengebied. Achtergrond: broedgebied voor kieviten, veldleeuweriken, plevieren en wulpen in het Westelijk Havengebied. Foto's: Wim Ruitenbeek.

Nummer 2 van 2014 is in mei verschenen (inhoud)

Voorpagina: Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes. Foto: Albert de Wilde. Achtergrond: Heidelandschap in de duinen van Schoorl: Foto: Bert Pijs.

Nummer 1 van 2014 is begin april verschenen (inhoud)

Voorpagina: Veenpluis. Foto: Bert Pijs. Achtergrond: Veenpluis. Foto: Martin Witteveldt.

Nummer 4 van 2013 is door problemen bij de verzending begin januari 2014 verschenen (inhoud)

Voorpagina:Slechtvalk. Foto: Jankees Schwiebbe. Achtergrond: Watertoren Aalsmeer. Foto: Annemarieke Verheij.

Nummer 3 van 2013 is begin september verschenen (inhoud)

Voorpagina:Boommarter. Foto: Jelger Herder. Achtergrond: Duinbos bij Bergen. Foto: Wim Ruitenbeek.

Cover 2 - 2013

Nummer 2 van 2013 is half juni verschenen (inhoud)

Voorpagina: Rievierdonderpad. Foto: Jelger Herder. Achtergrond: Amstel. Foto: Geert Timmermans.

Nummer 1 van 2013 is begin maart verschenen (inhoud)

Voorpagina: Velduil. Foto: Jankees Schwiebbe. Achtergrond: Dijkmanshuizen, Texel. Foto: Wim Ruitenbeek.

Nummer 4 van 2012 is begin december verschenen (inhoud)

Jubileumnummer Natura 2000

Voorpagina: Witte duinen. Foto: Rienk Slings. Achtergrond: Witte duinen. Foto: Bert Pijs.

Nummer 3 van 2012 is begin september verschenen (inhoud)

Voorpagina: Tongelende ringslag. Achtergrond: IJsselmeerdijk. Foto's: Jelger Herder.

 

Nummer 2 van 2012 is half juni verschenen (inhoud)

Voorpagina: Ekster. Achtergrond: Broedhabitat van de Ekster in AW-Duinen. Foto's Fred Koning.

Nummer 1 van 2012 is eind maart verschenen (inhoud).

Voorpagina: Grasklokje op een Texelse tuinwal. Foto Rutger Zeijpveld.
Achtergrond: Wegberm met tuinwal en greppel op Texel. Foto: Paul Slingerland.

Nummer 4 van 2011 is begin december verschenen (inhoud).

Voorpagina: Purperreiger. Foto Jankees Schwiebbe.
Achtergrond: Loenderveense plas. Foto Miranda Zutt.

Nummer 3 van 2011 is half september verschenen (inhoud).

Voorpagina: Jonge Steenuil. Achtergrond: Steenuilen-erf in Amstelland. Foto's Mark Kuiper.

Nummer 2 van 2011 is in juni verschenen (inhoud).

Voorpagina: Egel. Foto Jelger Herder. Achtergrond: Hoge Berg, Texel. Foto Wim Ruitenbeek.

Nummer 1 van 2011 is begin maart verschenen (inhoud).

Voorpagina: Ruige Aardtong. Foto Bert Pijs.

Nummer 4 van 2010 - themanummer Noordzee - is begin december verschenen (inhoud).

Voorpagina: Zeeanjelier. Foto Ron Offermans. Achtergrond. Noordzeekust met boei. Foto Bert Pijs.

Dit extra dikke themanummer is mede mogelijk door een financiële bijdrage van:
.

Nummer 3 van 2010 is begin september verschenen (inhoud).

Voorpagina: Grauwe ganzen. Achtergrond: Zwanenewater. Foto's: Bert Pijs.

Nummer 2 van 2010 is begin mei verschenen (inhoud).

Voorpagina: Haas en weiland op Wieringen. Foto's Bert Pijs.

Nummer 1 van 2010 is begin maart verschenen (inhoud).

Voorpagina: Fazant. Foto: Martin de Koning.
Achtergrondfoto: Noordduinen bij Den helder. Foto: Bert Pijs.

Nummer 4 van 2009 is half december verschenen (inhoud).

Voorpagina: Mannetje grote roetbij. Foto: Tim Faasen.
Achtergrondfoto: De Zandkuil op Texel. Foto: Wim Ruitenbeek.

Nummer 3 van 2009 is half september verschenen (inhoud).

Voorpagina: Vechtende roodhalsfuten. Foto: Thorsten Runge.
Achtergrond: Kortenhoefse Plassen. Foto: Linda Koopman.

Nummer 2 van 2009 is 11 juni verschenen (inhoud).

Voorpagina: Kanoeten landen op hoogwatervluchtplaats (achtergrond Hondsbossche Zeewering).
Foto's: Hans Roersma.

Nummer 1 van 2009 is half maart verschenen (inhoud).

Voorpagina: Appelvink. Foto: Han Bouwmeester.
Achtergroned: Landgoed Bantam, 's-Graveland. Foto: Wim Ruitenbeek.

Nummer 4 van 2008 is 8 november verschenen (inhoud).

Voorpagina: Koperuil. Foto Bert Pijs.
Achtergrond: Groot Zwarteveld. Foto Ben Kruijsen.

Nummer 3 van 2008 is 16 augustus verschenen (inhoud).

Voorpagina: Gele kwikstaart. Foto Andrew George.
Achtergrond: Bollenvelden in de Berkmeer. Foto Marco van der Lee.

Onleesbare pagina's?
We hebben van een abonnee vernomen dat op de pagina's 11 en 14 de tekst door uitgelopen inkt onleesbaar is. Is dat bij uw exemplaar ook het geval, bel dan even met de abonnee-administratie bij Landschap Noord-Holland (0251-662244) of stuur een e-mail met uw naam en adres. U krijgt dan een nieuw exemplaar toegezonden.

Nummer 2 van 2008 is 30 juni verschenen (inhoud).

Voorpagina: Harger- en Pettemerpolder. Foto Cor ten Haaf.

 

Op 3 april 2008 is het themanummer Weidevogels verschenen.

Voorpagina: Grutto. Foto Bert Pijs.

 

Nummer 1 van 2008 is begin maart verschenen (inhoud)

Voorpagina: Tureluur. Foto Han Bouwmeester.
Achtergrondfoto: Marken, Wim Ruitenbeek.

 

Nummer 4 van 2007 is 24 november verschenen (inhoud)

Voorpagina: Slakkenloopkever - Cychrus caraboides. Foto Martien Koning.
Achtergrondfoto: Bert Pijs.

Nummer 3 van 2007 is 5 september verschenen (inhoud)

Voorpagina: Das. Foto: Luc Hoogenstein.
Achtergrondfoto: Aanleg van een dassentunnel. Foto: Ruud van den Akker.

Nummer 2 van 2007 is 2 juni verschenen (inhoud)

Voorpagina: Ringslang. Foto: Pieter de Wijer.
Achtergrondfoto: Diemerzeedijk met IJburg. Foto: Wim Ruitenbeek.

Nummer 1 van 2007 is 20 maart verschenen (inhoud)

Voorpagina: kleine karekiet. Foto: Han Bouwmeester.
Achtergrondfoto: Bert Pijs.

Nummer 4 van 2006 was sneller dan de webmaster (inhoud)

Voorpagina: jonge bosuilen. Foto: Han Bouwmeester.
Achtergrondfoto: Bert Pijs.

Nummer 3 van 2006 is half september verschenen (inhoud)

Voorpagina: Kleine julikever. Foto: Karin Gerritsen-Rothman.
Achtergrond: Koniks in het verlaten veld. Foto: Piet Veel.

Nummer 2 van 2006 is begin juni verschenen (inhoud).

Voorpagina: Baardman. Foto: Jankees Schwiebbe.
Achtergrond: Vegetatie-ontwikkeling. Afwisseling van
poelen en jong riet, mei 2004. Foto: Ron van der Hut.

Nummer 1 van 2006 is eind maart verschenen (inhoud).

Foto omslag: Bert Pijs

Het laatste nr van 2005 is half december verschenen (inhoud).

Foto omslag: Bert Pijs.

Nr 3 van 2005 is begin september verschenen (inhoud).

Foto omslag: Bert Pijs.

Nr 2 van 2005 is eind juni verschenen (inhoud).

Foto omslag: André Konter.

Nr 1 van 2005 is eind maart verschenen (inhoud).

Foto omslag: Rutger Polder.

Nummer 4 van 2004 is half december verschenen (inhoud).

Foto omslag Kees Bruin.

Nummer 3 van 2004 is begin oktober verschenen (inhoud).

Foto omslag Bert Pijs met dank aan Zeeaquarium Fort Kijkduin.

Ons eerste themanummer over natuur rond boerderijen kwam als extraatje bij nr 2 van 2004.

Nummer 2 van 2004 is begin mei verschenen (inhoud).

Foto omslag: Sytske Dijksen / Foto Fitis.

 

Nummer 1 van 2004 is begin februari 2004 verschenen (inhoud).

Foto omslag: Bert Pijs (www.bertpijs.nl)

Nummer 4 van 2003 is half oktober 2003 verschenen (inhoud).

Foto omslag Saxifraga / Jan van der Straten.

Nummer 3 van 2003 is in de eerste week van augustus verschenen (inhoud).

Foto omslag door Harm Niesen.

Nummer 2 van 2003 is verschenen op 17 april (inhoud).

Foto omslag Jan Stok.

Ontbrekende pagina's?
We hebben van twee abonnee's vernomen dat enkele pagina's ontbraken in hun exemplaar. Is dat bij u ook het geval, bel dan even met de abonnee-administratie bij Landschap Noord-Holland (0251-662244) of stuur een e-mail met uw naam en adres. U krijgt dan een nieuw exemplaar toegezonden.

 

Nummer 1 van de tweede jaargang is verschenen op 15 januari 2003 (Inhoud).

Foto omslag Piet Munsterman.

Abonnees van het blad De Graspieper kregen dit nummer nog als laatste toegestuurd als automatische verlenging van hun abonnement op het Noord-Hollandse vogelblad. De meeste zijn inmiddels ABONNEE geworden van tussen Duin & Dijk.

Nummer 2 is verschenen op 15 oktober 2002 (Inhoud).

Foto omslag Bert Pijs http://www.bertpijs.nl

 

Het eerste nummer is verschenen op 15 juni 2002 (Inhoud)

Omslagfoto Martijn de Jonge.